Start Aktualności Konferencja inaugurująca projekt e-Podlaskie
Konferencja inaugurująca projekt e-Podlaskie
poniedziałek, 27 września 2010 00:00
PDF Drukuj

Konferencja inaugurująca projekt „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

Ideą konferencji, która odbyłą się w dniu 24 września w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jest przedstawienie aktualnych działań i stanu wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie, a także określenie koncepcji realizacji projektu.

Wyłonione obszary merytoryczne: Partnerstwo, Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego i System Zarządzania Społeczeństwem Informacyjnym, będą wynikiem prac grup eksperckich w 5 obszarach, tj.: administracji, zdrowia, edukacji, biznesu i sieci teleinformatycznych.

Celem projektu jest aktywowanie do końca września przyszłego roku 250 przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy oraz innych instytucji ukierunkowanych na rozwój regionu, do rzetelnej analizy sytuacji Społeczeństwa Informacyjnego w województwie, tworzenia partnerstw lokalnych mających na celu rozwój Społeczeństwa Informacyjnego oraz stworzenia dokumentów wyznaczających kierunki działań z tym związanych.

W drugiej części konferencji prezentowano wystąpienia merytoryczne ekspertów obszarów merytorycznych. Przedstawiono informacje i opinie o stanie aktualnym w odpowiednich obszarach, wskazano też najważniejsze wyzwanie i problemy oraz kierunki działania i podstawowe cele. Wśród ekspertów projektu znalazły się dwie odoby związane blisko z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej:

  • Mariusz Madejczyk – „Obszar e-Administracja”, absolwent Wydziału Informatyki
  • Mirosław Omieljanowicz - „Obszar Sieci Teleinformatyczne”, adiunkt na Wydziale Informatyki
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl