Start
Portal współpracy z przedsiębiorcami
środa, 15 grudnia 2010 02:30
PDF Drukuj

Serwis został uruchomiony z myślą o zapewnieniu mechanizmów wymiany informacji oraz nawiązywaniu współpracy pomiędzy Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej a przedsiębiorcami. Chcemy aby przedsiębiorca miał możliwość wyrażenia swojej opinii na temat kompetencji absolwentów, którzy trafiają do firm, a także mógł zgłosić temat pracy, który mógłby być potencjalnym tematem pracy dyplomowej prowadzonej wspólnie wydział-przedsiębiorca. Dzięki temu, że przedsiębiorca może być autorem tematu pracy inżynierskiej lub magisterskiej, student może zetknąć się z ciekawym problemem praktycznym i jeśli sobie z nim poradzi może to mieć także wymierne korzyści dla przedsiębiorcy.

Serwis ma służyć także do przedstawienia zakresu prac badawczych prowadzonych przez pracowników WI/PB, zasobów laboratoriów specjalistycznych jak i kompetencji pracowników, które mogą być elementem współpracy we wspólnie prowadzonych działaniach czy projektach.

Portal ma za zadanie pełnić, w szczególności:

Funkcje podstawowe

  • możliwość zgłoszenia tematu pracy dyplomowej przez przedsiębiorcę,
  • badanie oczekiwań pracodawców branży ICT w stosunku do profilu kształcenia studentów na WI/PB,
  • pełnienie roli platformy wymiany informacji i pracy grupowej,

 

Funkcje dodatkowe

  • prezentacja bazy kompetencji pracowników WI/PB i oferty dla przedsiębiorców,
  • prezentacja sylwetek absolwentów WI/PB,
  • przedstawienie osiągnieć studentów,
  • przedstawienie oferty laboratoriów i sprzętu specjalistycznego

Aspekty prawne współpracy

Zasady przyjęte przez Politechnikę Białostocką dość jasno określają warunki współpracy. Częste obawy o własność tak powstałych rozwiązań zostało uregulowane zarządzeniem rektora Politechniki Białostockiej i określa ono, że:

  • student pozostaje właścicielem wytworzonego oprogramowania,
  • uczelnia zrzeka się wszelkich roszczeń prawa do wyników prac dyplomowych w stosunku do stron trzecich,
  • sprawa własności powinna zostać uregulowana w umowie cywilno-prawnej pomiędzy przedsiębiorcą a studentem.

Studenci coraz częściej piszą prace dyplomowe, które mają rozwiązać konkretne problemy przedsiębiorstw. Sami też na tym korzystają. Dotyczy to najczęściej wszelkiego rodzaju narzędzi informatycznych, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorcę, a na które często (zawsze?) brakuje w firmie czasu. Czasem też są to problemy wymagające pewnej wiedzy naukowej, a czasem zwykła potrzeba przetestowania nowych technologii, frameworków, bibliotek, etc.

Główne założenia współpracy opierają się na ustaleniach, które mówią o tym, że autorem tematu pracy dyplomowej jest przedsiębiorca, który zapewni merytoryczne wsparcie i wytyczne w celu osiągnięcia założonych przez niego rezultatów, a promotor ze strony WI/PB współpracuje z przedsiębiorcą, spełniając oczywiście wszystkie wymogi formalne związane z prowadzeniem pracy dyplomowej.

Tematy prac inżynierskich/magisterskich
Autorem tematu jest Przedsiębiorca
Promotor ze strony WI/PB
Wytyczne, zakres i konsultacje merytoryczne leżą po stronie Przedsiębiorcy
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl