Start Wydział Galeria Absolwentów
Galeria Absolwentów
  • Szukaj
  Nazwa Opis
Stanisław Wurm

Stanisław Wurm
Współzałożyciel i wiceprezes firmy StrictWise

Przemysław Misiewicz

Przemysław Misiewicz
Dyrektor Pionu Oprogramowania w ZETO Białystok

Jakub Jałbrzykowski

Jakub Jałbrzykowski
Software Architect w firmie Finder Systems

Mariusz Madejczyk

Mariusz Madejczyk
Pełnomocnik MSWiA ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Karim Agha

Karim Agha
Identity & Security Division, Microsoft / Redmond

Karol Przybyszewski

Karol Przybyszewski

Dyrektor Operacyjny / QBurst Poland

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl